top of page

 מחירון הטמנות סובב מכתש רמון 

טרק של 8 ימים המקיף את מכתש רמון במסלול מעגלי באורך כ-130 ק"מ.

מכתש רמון הינו אחד מתופעות הטבע המיוחדות והמרהיבות שיש בארץ שלנו.

גם בטיול זה הטמנות מים נותנות פתרון מעולה במקום לסחוב מים.

המים "מוחבאים" באזור חניון הלילה בסוף כל יום, ומאפשרים למטיילים להמשיך ללכת בבטחה ביום למחרת עם כמות המים הנדרשת לכל יום טיול ומקלה עליהם במשקל הסחיבה.

הכמות המומלצת למטייל ליום הליכה הינה כ-6 ליטר לאדם וכמובן שהצריכה יכולה להשתנות מאדם לאדם, לפי תוואי הדרך ומזג האוויר.

 עלות הטמנת מים: 
 15 ₪ ל-1 ליטר מים
(בקבוקים של 2 ליטר) 

החניונים בהם מוצעים הטמנות מים:

הר עידו

מפער פיטם

הר ארדון

אנו מציעים גם הקפצות לכל החניונים:

הקפצה לחניון לילה נחל ניצנה (תחילת המסלול)

הקפצה לבורות לוץ

הקפצה להר עידו

הקפצה למפער פיטם

הקפצה לנקרות מערב

הקפצה להר ארדון

מחירים להקפצות ניתן לקבל בטלפון- 0542461066 (יניר) 

bottom of page